انواع فکس سرور ،مدل های فکس تحت شبکه
فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  برچسب شده با راه اندازی فکس
صفحات/ فکس سرور - فکس سرور تحت شبکه - Network Faxserver                            
      فکس سرور - فکس تحت شبکه یک فکس مناسب جهت شبکه و استفاده در اتوماسیون اداری - فکس سرور اتوماسیون اداری می باشد .
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387