انواع فکس سرور ،مدل های فکس تحت شبکه
فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  برچسب شده با خرید فکس سرور
صفحات/ راه اندازی فکس سرور                            
     
سه شنبه 19 فروردين 1393
صفحات/ فکس سرور - فکس سرور تحت شبکه - Network Faxserver                            
      فکس سرور - فکس تحت شبکه یک فکس مناسب جهت شبکه و استفاده در اتوماسیون اداری - فکس سرور اتوماسیون اداری می باشد .
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387