فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  فکس سرور مدل Xmedius Analog


همانطور که می دانید منظور از (PSTN (Public Switched Telephone Network شبکه مخابراتی عمومی میباشد وخطوط آنالوگ معمولی نیز همان خطوط تلفنی معمولی میباشند که از شبکه PSTN استفاده می کنند . نرخ انتقال Data توسط خط تلفن آنالوگ حداکثر 33.6 Kb/s میباشد. استفاده از این خطوط برای ارسال و دریافت فکس در کشورمان بسیار رایج میباشد.  دستگاههای فکس سنتی نیز با اتصال به این خطوط فکسها را ارسال و دریافت می کردند .
با توجه به استفاده عمومی از خطوط تلفن آنالوگ سرور فکس XmediusFax Analogبرای استفاده از خطوط تلفن آنالوگ  طراحی و تولید شده است . سرور فکس Xmedius که یکی از قدرتمند ترین سرورهای فکس در  دنیا می باشد ساخت کشور فرانسه بوده و علاوه بر امکانات متعدد کاربری و مدیریتی که دارد امکان استفاده همزمان از چندین خط فکس آنالوگ را نیز برای سازمان شما فراهم می نماید .
فکس سرور Xmedius بر اساس تعداد خطوط تلفن آنالوگ ، و امکانات نرم افزاری اضافه ای که در آن میتوان استفاده کرد به مدلهای زیر تقسیم می شود . مدلهای مختلف فکس سرور آنالوگ XmediusFax Analog بشرح زیر می باشند :EXA

EEA

- دارای نسخه Express Edition از فکس سرور XmediusFax
- مخصوص سازمانها و شرکتهای کوچک و متوسط
- دارای لایسنس های 25 ، 50 و 100 کاربره
- امکان اتصال به Active Directory
- قابلیت اتصال به SMTP Gateway
- امکان اتصال به MS SharePoint
- امکان اتصال به MFP ها
- قابلیت آرشیو اتوماتیک فکسها
- قابلیت اتصال به سرور Exchange
- دارای امکان Fax Redundancy
- دارای قابلیت Fax dater برای تائید دریافت
- یکسال گارنتی سخت افزاری
 

   - دارای نسخه Enterprise Edition از فکس سرور XmediusFax
- مخصوص وزارتخانه ها و سازمانهای بزرگ
- پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر
- امکان اتصال به Active Directory
- پشتیبانی از تعداد نا محدود سایت
- قابلیت اتصال به SMTP Gateway
- قابلیت پشتیبانی XML App- Java app Net web service API
- امکان OCR Routing
- امکان اتصال به MS SharePoint
- امکان اتصال به MFP ها
- قابلیت آرشیو اتوماتیک فکسها
- قابلیت اتصال به سرور Exchange
- دارای امکان Fax Redundancy
- یکسال گارنتی سخت افزاری

 


   

- دارای مد لهای مختلف یر اساس تعداد پورت تلفن :

2 port
4 Port
8 Port