فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  فکس سرور مدل Xmedius E1


خطوط تلفن دیجیتال  E1  نام خطوط مخابراتی مخصوصی است که دراروپا و همچنین ایران ارائه میشود. بر روی هر خط E1 تعداد 30 خط تلفن معمولی شبیه سازی میشود. هر خط E1 می تواند حامل 2 MB/s پهنای باند باشد. خطوط E1 نمیتوانند همزمان همDialinباشند و همDialout. در حال حاضر برخی ازشرکتها و سازمانهای خصوصی در ایران از E1 برای ارتباط تلفنی و فکس خود استفاده میکنند که مشخصه این سیستم 4  رقمی بودن شماره های این سازمانهاست.
با توجه به استفاده های خاص  از خطوط تلفن دیجیتال E1 شرکت SAGEMCOM که یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه مخابرات و ارتباطات می باشد اقدام به تولید فکس سرور های XMEDIUSFAX  E1نموده است  . این سرور فکس که یکی از قوی ترین سرورهای  فکس  دنیا می باشد علاوه بر امکانات متعدد کاربری و مدیریت که دارد امکان استفاده همزمان از چندین خط فکس E1  را نیز برای سازمان شما فراهم می نماید .
تقسیم بندی این فکس سرور بر اساس تعداد خطوط E1  ، و امکانات نرم افزاری  یا ماژولهایی که در آن میتوان استفاده کرد می باشد .
فکس سرورXmedius بر اساس تعداد خطوط تلفن آنالوگ ، و امکانات نرم افزاری اضافه ای که در آن میتوان استفاده کرد به مدلهای زیر تقسیم می شود . مدلهای مختلف فکس سرور دیجیتال XmediusFaxE1 بشرح زیر می باشند :

 

EXA

EExE

-  دارای نسخه Express Edition از فکس سرور XmediusFax

-  پشتیبانی حداکثر  تا 4 خط E1

-  مخصوص سازمانها و شرکتهای کوچک و متوسط

-  دارای لایسنس های 25 ، 50 و 100 کاربره

-  امکان اتصال به Active Directory

-  قابلیت اتصال به SMTP Gateway

-  امکان اتصال به MS SharePoint

-  امکان اتصال به MFP ها

-  قابلیت آرشیو اتوماتیک فکسها

-  قابلیت اتصال به سرور Exchange

-  دارای امکان Fax Redundancy

-  دارای قابلیت Fax dater برای تائید دریافت

-  یکسال گارنتی سخت افزاری

-  دارای نسخه Enterprise Edition از فکس سرور XmediusFax

-  پشتیبانی از تعداد 30 خط E1

-  مخصوص وزارتخانه ها و سازمانهای بزرگ

-  پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر

-  امکان اتصال به Active Directory

-  پشتیبانی از تعداد نا محدود سایت

-  قابلیت اتصال به SMTP Gateway

-  قابلیت پشتیبانی XML App- Java app Net web service API

-  امکان OCR Routing

-  امکان اتصال به MS SharePoint

-  امکان اتصال به MFP ها

-  قابلیت آرشیو اتوماتیک فکسها

-  قابلیت اتصال به سرور Exchange

-  دارای امکان Fax Redundancy

-  یکسال گارنتی سخت افزاری

   

دارای مدلهای :

 

1 Port E1

2 Port E1

4 Port E1

  :دارای مدلهای

1 Port E1
2 Port E1
8 Port E1
30 Port E1