فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  رتبه های کسب شده


  دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور

  عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

  عضو فعال انجمن کامپیوتر ایران

  نمایندگی انحصاری محصولات فکس سرور ( مای فکس ) myFax در ایران

  نمایندگی انحصاری محصولات فکس سرور SAGEMCOM در ایران

  نمایندگی انحصاری محصولات فکس سرور  OCEANFAX درایران

  عضو انجمن بین المللی گروه حافظان محيط زيست در صنعت كامپيوتر Climate Savers

  عضو انجمن تجارت الکترونیک ایران

  سرممیزی مدیریت امنیت اطلاعات TÜV NORD - ISO 27001 lead auditor

  عضو انجمن مجازی متخصصان ایران

  دارای استاندارد ISO 9001 ( تضمین کیفیت ) از شرکت Nobel انگلیس