فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  چشم انداز


     مرجع استاندارد سازی فن آوری اطلاعات در ایران و ارائه تجربیات متخصصین ایرانی در مجامع بین المللی

      مدیریت کارآمد و مؤثر منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های شرکت از طریق تنوع بخشی، تأمین و تخصیص به موقع و بهینه آن

    ارتقاء سطح خدمات کارفرمایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران در مطالعه و اجرای طرح‌ها

    بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و ارتقاء بهره‌وری شرکت با محوریت فن آوری های روز دنیا

    خلق ارزش های برتر برای مشتریان و کلیه ذینفعان
 
    مشتری محوری و جلب رضایت مشتری با ارائه خدمات با کیفیت و تضمین شده به مشتریان
 
    رعایت اخلاق و انصاف در رابطه با شرکای تجاری

    تامین متوازن منافع و انتظارات کلیه ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، تامین‌کنندگان و جامعه

    مسئولیت پذیری اجتماعی و حفظ پایدار منابع